fbpx

Jak na pravopis a diktáty v češtině

První online kurzy nejen pro domácí vzdělávání od 4. - 9. třídy

Pro koho je kurz určen

Děti

4. - 9. ročník

Rodiče

Pro rodiče, kterým kurz ušetří čas

Ostatní

Ostatní, které to zajímá

CÍL KURZŮ

 • pro dítě - jistota, úspěch, vítězství, lepší známky, větší jistota v pravopisných jevech
 • pro rodiče - ušetření času, více osobního volna, méně stresu
 • pro všechny - pohodlí, časová úspora, vše si organizujete podle sebe

Cesta pro vás a vaše děti

Při diktátech dělají děti stále tytéž chyby - naprosto se ztrácí v bludišti pravopisných jevů. A jak se snaží rychle si vzpomenout, který to pravopisný jev mají nyní použít, tak velmi často naprosto „zabloudí".

Děti vlastně postrádají jakýsi „návod", který by jim fungoval v praxi a mohly by ho „bezpečně" použít, např. při diktátech. 

Vytvořila jsem na základě své letité praxe různá pravopisná schémata, která na trhu nenajdete a která jsem začala v praxi aplikovat. A výsledek se u řady dětí dostavil poměrně rychle.

Otevřela jsem několik kurzů „Jak na diktáty" a ejhle, tam se výsledek dostavil ještě mnohem rychleji a výrazněji. 

A nyní se k vám dostávají první z mých kurzů „Jak na diktáty". 

Další kurzy s dalšími pravopisnými jevy už se připravují a budou postupně následovat. Stejně tak vznikají kurzy, ve kterých najdete učební látku češtiny po jednotlivých ročnících (Čeština na cesty i na doma 5. - 9. ročník)

Jak kurz vypadá uvnitř? 

Malá ochutnávka

Ukázka jednoho ze schémat - obrázek je záměrně rozostřen

Malá ochutnávka

 1.  video - ukázka, jak vysvětluji látku
 2.  ukázka jednoho ze schémat, které děti dovede přesně tam, kam je potřeba (schéma je záměrně rozozstřeno, je součásní kurzu)
 3. video - ukázka, jak vypadají kurzy „uvnitř"

Každý kurz je rozdělen na lekce, která obsahuje

 • doporučené úkoly, které se dají odškrtávat
 • cvičení ke stažení a vytisknutí
 • klíč ke cvičení - hlavní pravopisný jev je zvýrazněn červeně, ostatní pravopisné jevy zeleně
 • video s diktátem
 • video s rozborem diktátu - názorně krůček po krůčku, dítě přesně vidí, jak má správně zdůvodňovat pravopisný jev pomocí schémat

Diktáty

 • diktáty jsou namluveny tak, jak skutečně diktuji dětem ve škole
 • po diktátu následuje rozbor, kde ukazuji „cestu", jak správně dojít k výsledku (viz video „Malá ochutnávka")

Výklad látky

(pravopis podstatných jmen, přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova)

 • látka je opět formou videa - tak jak vedu hodiny přímo v práci (běžně používám dataprojektor a jiné interaktivní pomůcky)
 • po výkladu je vždy několik cvičení na procvičení
  • doplňovačky na doplnění
  • následuje opět přesný výklad (podobný, který najdete na ukázkovém videu „Malá ochutnávka")

Vaše časté otázky a argumenty

aneb odpovědi pro vás

Děti jsou i tak dost přetěžované ....

Zde nemohu nic jiného napsat jen to, že je potřeba pak přijít na systém, který vše usnadní. Já alespoň vymyslela a vytvořila systém pro pravopis, který usnadní výuku vašim dětem a vám přinese více volnosti. Jak jsem psala výše, dětem v současné době chybí systém, který by jim vše usnadnil, do výuky pravopisu vnesl větší řád, pomocí kterého by se mohly odpíchnout a rychle se zorientovat. Ten systém jsem vytvořila právě na základě svých letitých zkušeností a vyzkoušela na velkém počtu dětí a zjistila jsem, že můj způsob výuky dětem více vyhovuje - rozvíjí jim logické a systematické uvažování a především jim dost rozšiřuje obzory, protože stejný způsob uvažování mohou využít kdekoliv.

Kde vzít na vše čas?

Tak tohle řešíme opravdu všichni. Doba je dost uspěchaná, a protože jsem si toho velmi dobře vědoma, že toho času je méně a méně, tak postupně vznikly mé kurzy. Mé kurzy VÁM OPRAVDU ŠETŘÍ ČAS. Jak jsem to udělala? Dítě si cvičení vytiskne, vyplní. Diktát je již namluvený, tak nemusíte nic diktovat. Rozbor cvičení a diktátu - proč se ten gramatický jev píše tak a ne tak - je rovněž natočen formou názorného videa. Takže? Opět nemusíte nic kontrolovat. Ale to neznamená, že byste nad svým dítětem neměli mít tzv. „štábní dohled" - nebyli jsme jiní a uměli jsme se skvěle z řady povinností také vyvlíknout a předstírat např. učení. :-D

Jak to všechno zvládnout, chodíme do práce?

Mé kurzy nezaberou víc času, než na který jste zvyklí. Opak je pravdou, vy zaměstnáte dítě, které pracuje, jen na něj dohlížíte a můžete mezitím dělat jinou práci, či se věnovat dalšímu dítěti. MÉ KRUZY VÁM ŠETŘÍ ČAS, protože vše je nachystané tak, abyste pustili jen videa a to je vše.

Jak vše zefektivnit?

Zde se obávám, že pokud byste vše chtěli zefektivnit, tak vám to zabere dost času navíc. Mé kurzy ale na 100% zefektivní přípravu vašeho dítěte na češtinu. Jako odborník, který už roky učí na 2. stupni ZŠ, jsem velmi pečlivě kurzy připravovala. Tvořila jsem je hlavně z důvodu, že na trhu skutečně chybí cvičení, diktáty apod., které by byly názorné, což mé kurzy jsou, protože vše je na videu, dítě přímo vidí, jak se má daný jev zdůvodňovat - postupně se tak přepisují jeho chybné návyky, které právě zapříčiňují, že dítě se v pravopisných jevech ztrácí a je pro něho pravopis naprosté bludiště.

Jak neudělat chybu?

S mými kurzy právě tu chybu udělat nemůžete, protože je vytvořil odborník s letitou praxí a vlastní metodou, kterou má ověřenou na velkém počtu dětí.

Jak z toho vyjít ven a mít také čas na něco jiného?

Ano, to naprosto chápu, člověk se dostává do tzv. „myšího kolečka" a pak má pocit, že chodí jen do práce, domů, o vše se musí postarat a často mu nikdo ani nepomůže. Mé kurzy ALE ŠETŘÍ ČAS, VYTVÁŘÍ PRO VÁS PROSTOR, který můžete využít jakkoliv - např. že v klidu uvaříte večeři, napustíte si vanu. :-D

Reference

Paní učitelku má můj syn teprve půl roku, ale pokrok dělá velký. V páté třídě jsme měli z češtiny 4, nyní dostal v pololetí trojku. Trpí rovněž těžkou dysfázií a postupně mého syna paní učitelka přesvědčuje, aby se nebál pořádně mluvit i před třídou, a tak vlastně syna postupně připravuje na to, že již bude v rámci svých možnosti mluvit pořádně a nehrozí mu později výsměch okolí.
maminka žáka 6. ročníkuasistentka na zvláštní škole
Kurzy jsem si objednala v pololetí a jsem velmi spokojená. Rozdíl mezi těmito kurzy a běžně dostupnými materiály na internetu, které jsou sice zadarmo, tak je hlavně v tom, že celý kurz dělá vše za mě. Nemusím po synovi nic kontrolovat, syn si pustí videa a vše si dělá sám. Já se pak mohu více věnovat domácnosti či dalšímu dítěti. TYTO KURZY ŠETŘÍ ČAS RODIČŮM.
maminka žáka 4. třídybankovní úřednice
Dnes objednáno a hned jsme vyzkoušely. Začala dcera diktát a skoro vše špatně. Na konci úkolu, když ho dělala po vysvětlení znova, měla už jen 2 chyby. Takže zatím dobrá metoda.
paní Mošťková

Akce pro vás!!!

Základní kurz „Jak na i/y"
347
147 Kč
1 rok
video „Jak na i/y"
1 lekce pravopis vyjmenovaných slov
1 lekce pravopis podstatných jmen
1 lekce pravopis přídavných jmen
1 lekce pravopis sloves
1 souhrnná lekce
bonusy, které klient postupně získává
19,30 Kč / 1 vyučovací hodina
vstup na 1 rok
Objednat
Každá lekce obsahuje: cvičení na vytisknutí a doplnění, klíč ke cvičení, audiodiktát, videonávod, kde je vše odborně a jasně vysvětleno.
Pravopis a diktáty
867
267 Kč
5 let
PŘEDPRODEJ - část kurzu je k dispozici, obsah se postupně doplňuje) - předpokládané ukončení vývoje kurzu cca prosinec 2020
150 x lekce pravopis i/y (vyjmenovaná slova, podstatná jména, přídavná jména, shoda přísudku s podmětem aj.)
přes 300 lekcí dalších pravopisných jevů (-mně-. -mě-, s-, z-, vz- aj.)
bonusy, které klient postupně získává
1,57 Kč / vyučovací hodina
vstup na 5 let

Proč tento kurz a ne jiný? 

Tento kurz je naprosto netradiční a originální ve srovnání s volně přístupnými materiály na internetu. 

Záměrně píši s volně přístupnými materiály, protože kurz tohoto formátu a způsobu zpracování je opravdu na českém trhu jen jeden a to tento. 

Na internetu i v knihkupectví najdete nepřeberné množství různých cvičebnic na doplňování s klíčem, různá doplňovací cvičení, která se samy opraví, ale vždy jim něco chybí a to řádný rozbor, proč gramatický jev psát takto a ne jinak. 

Na podrobnější srovnání se můžete podívat v uvedené tabulce. 

Porovnejte

Běžná onlinová cvičení na doplnění
 • jsou sice zadarmo, ale dítě nemá žádnou zpětnou nápovědu
 • děti tato cvičení svádí k automatickému doplňování - nezamyslí se nad tím, proč se to tak píše, protože v látce se např. vůbec neorientují
 • rodiče, přestože vidí, že látka dítěti nejde, tak si často neví rady s vysvětlením - sami rodiče často dělají chyby ve vysvětlování
 • na volném trhu téměř neexistují audiodiktáty - pokud ano, chybí k tomu řádný výklad - pokud tedy dítě udělá chybu, tak už tam chybí opět vysvětlení, proč se to má psát takto a ne jinak
Můj kurz
 • sice není zadarmo, ale jeho hodnota je několikanásobně vyšší za roční kurzovné, než kdybyste si platili osobní doučování (cena za doučování od 200,-/hodina týdně, za rok je to cca 5000,- až 8000,-)
 • má výuka rozvíjí dětem logické a systematické učení, které je potřeba i pro jiné předměty (přírodovědné předměty, cizí jazyky apod.) - ano, sama jsem se gramatiku učila ne mechanickým „šprtáním", ale odvozováním a logikou, jsem vysoce systematický člověk, který má potřebu dětem na řadu věcí dělat schémata, přehledy apod.
 • rodiče nemusí diktovat, pokud nechtějí; nemusí se trápit tím, jak dítěti látku vysvětlit (bude součástí kurzu); rodiče se dozví, jaké chyby dělají ve škole děti a jaké dělají oni
 • můj kurz je originál a průkopník v tomto vzdělávání

Akce pro vás!!!

Základní kurz „Jak na i/y"
347
147 Kč
1 rok
video „Jak na i/y"
1 lekce pravopis vyjmenovaných slov
1 lekce pravopis podstatných jmen
1 lekce pravopis přídavných jmen
1 lekce pravopis sloves
1 souhrnná lekce
bonusy, které klient postupně získává
19,30 Kč / 1 vyučovací hodina
vstup na 1 rok
Objednat
Každá lekce obsahuje: cvičení na vytisknutí a doplnění, klíč ke cvičení, audiodiktát, videonávod, kde je vše odborně a jasně vysvětleno.
Pravopis a diktáty
867
267 Kč
5 let
PŘEDPRODEJ - část kurzu je k dispozici, obsah se postupně doplňuje) - předpokládané ukončení vývoje kurzu cca prosinec 2020
150 x lekce pravopis i/y (vyjmenovaná slova, podstatná jména, přídavná jména, shoda přísudku s podmětem aj.)
přes 300 lekcí dalších pravopisných jevů (-mně-. -mě-, s-, z-, vz- aj.)
bonusy, které klient postupně získává
1,57 Kč / vyučovací hodina
vstup na 5 let

Bonusy

Co všechno můžete po vstupu do kurzu ještě získat? 
 • získáváte v informačních mailech odkazy na další videa (Jaké chyby dělají děti při diktátech, Jak správně procvičovat..., Jak to mají s učením gramatiky děti s poruchou učení apod. a další videa, která postupně vznikají)
 • součástí zasílaných mailů pak získáváte i některé pracovní listy zdarma, jen tak ke stažení
 • vznikne-li něco nového, jste o tom ihned informování
 • je-li do kurzu vložen nový obsah, jste o tom ihned informováni
 • jako člen kurzu získáváte další výhody a slevy na další produkty - slevy pro členy kurzu jsou výraznější (40%), než slevy (20%) a ceny pro veřejnost - takže opět ušetříte. 
 •  a další výhody, které postupně vznikají

O mně - nejčastější dotazy na mou hlavu

 • Ano, jsem učitelka. 
 • Ano, jsem učitelka na 2. stupni základní školy. 
 • Ano, učím češtinu. 
 • Ano, učení mě baví, i když z dětí a rodičů někdy pěkně kvetu. 
 • Ano, jsem naprosto nadšená, že se i do školy dostaly moderní výukové metody (notebooky, interaktivní tabule, apod.)
 • Ano, práce s počítačem mě více než dost baví - nejvíce si užívám prezentací a excelu. 
 • Ano, skutečně excelu, přestože byste si mohli říci, že jako češtináři mi nebude vyhovovat.
 • Ano, excel mi vyhovuje pro svoji logičnost a systematičnost, která mi je vlastní a ve které vynikám.
 • Ano, přesně tuto logičnost a systematičnost používám ve výuce - učím děti logicky myslet, systematicky pracovat a především důsledně pracovat. Vše se pak odráží v tom, že děti se neučí mechanicky, ale logicky a systematicky, tudíž nepotřebují se šprtat mechanické zbytečnosti.
 • Ano, dokáži naučit kdekoho, téměř cokoliv, ale i k tomu potřebuji jeho aktivní přístup a především chuť s tím něco udělat. Pokud vidím nezájem, dávám ruce pryč. Cituji svého žáka. "Od vás by to pochopil i blbec, pokud by chtěl."
 • Ano, učím už poměrně dlouhou dobu a rozhodně nejsem začátečník. Mí první žáci už nyní nějaký čas po vysoké škole pracují a mají své děti. (v roce 2018)

Máte ještě nějaký dotaz? Napište mi, na konci této stránky jsou kontaktní formuláře.  

Do online kurzů jsem vložila své letité znalosti i zkušenosti vyzkoušené během výuky a doučování.
Hodně mi záleží na tom, abyste byli spokojeni, proto vám k programu dávám garanci vrácení peněz. Pokud mi do 14 dní od zakoupení programu e-mailem na adresu janakk@jkkuklikova.cz napíšete, že od programu odstupujete, vrátím vám celou částku bez ptaní zpět. Jednoduché, bezpečné, bez rizika.

Zatím se vám kurz nehodí, ale přesto chcete být informování o novinkách či se jen tak na něco zeptat? 

 

Vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a už se můžete těšit na mou odpověď. Budu se snažit odpovědět, co nejdříve. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů