fbpx

Jak na pravopis a diktáty v češtině

Noční můra rodičů - špatné známky

ZAČÁTEK - nejistota, beznaděj                           CÍL- jistota, úspěch, vítězství

Pro koho je kurz určen

Děti

3. - 9. ročník

Rodiče

Pro rodiče, kteří potřebuji inspiraci a odborné rady

Ostatní

Ostatní, které téma zajímá

Také vás napadají při slově škola tyto myšlenky? 

 • Starosti navíc!
 • Zase řešit známky!
 • Kde brát na vše čas?
 • Kde děláme chyby?
 • Jak vše zefektivnit?
 • Frustrace rodičů i dětí
 • Jak z toho ven?
Snad každý rodič by si přál, aby jeho dítě nosilo ze školy pěkné známky, aniž by muselo vynaložit více úsilí. Bohužel realita je zcela jiná. 

Zhoršené známky se právě nejčastěji objevují u hlavních předmětů a čeština je velmi často jako první, na kterou tento "černý Petr" padne.

Co ale s tím? 

Ale co s tím?
 • Smířit se? No to v žádném případě! 
 • Víc přitvrdit na ratolest? To spíše také ne, pokud víte, že děláte, co můžete a dítě také. 
Máte jedinečnou možnost využít toho, co se dítěti nyní otvírá a co s příchodem do dospělosti ztrácí.

Vašemu dítěti se otevřely nyní utajené možnosti - jeho mozek a mysl dozrává, kvete a čím víc ho budete "zatěžovat" myšlením a dávat mu různá "mozková" cvičení, tím lepší a výkonnější jeho mysl bude. A to se mu bude hodit nejen při dalším studiu, ale rovněž i v životě vůbec. 

Jistě, teď vám již nabíhají námitky jako např. ...
 

 

 • Děti jsou už tak dost zatěžované ...
 • Kde vzít na vše čas?
 • Jak to všechno zvládnout, chodíme do práce ...?
 • Jak vše zefektivnit?
 • Jak neudělat chybu?
 • Jak z toho ven a mít také čas na něco jiného?

Mám řešení a mám i odpovědi!

Děti se dostávají do věku, kdy se jim začíná čím dál více rozvíjet logické a systematické myšlení, které je v tomto věku potřeba rozvíjet. 

Praxe mi jen potvrdila, že děti postrádají jakýsi "návod", který by jim fungoval v praxi a mohly by ho také "bezpečně" použít, např. při diktátech. 

Při diktátech dělají stále tytéž chyby - naprosto se ztrácí ve všeobecných pravopisných jevech a jak se snaží rychle si vzpomenout, který to gramatický jev mají nyní použít, tak velmi často naprosto "zabloudí". 

Léta praxe mě nakonec postupně přivedla k tvorbě různých pravopisných schémat, která na trhu nenajdete a která jsem začala v praxi aplikovat. A výsledek se u řady dětí dostavil poměrně rychle, i když jsme při běžných hodinách neměli mnoho času se mému logickosystematickému způsobu myšlení a výuky věnovat. 

Otevřela jsem několik kurzů "Jak na diktáty" a ejhle, tam se výsledek dostavil mnohem rychleji a výrazněji - což je dáno tím, že na kurzu jsme jen procvičovali diktáty a děti se učily používat má schémata, nemusela jsem se na nich zabývat dalším výkladem látky apod. 

A nyní se k vám dostávají první z mých logickosystematických kurzů "Jak na diktáty". Tyto kurzy jsou zatím zaměřeny jen na jeden gramatický jev, který je ale nejsložitější a neproblematičtější - psaní i/y.

Další kurz, kde budou už všechny gramatické jevy, se připravuje, předpokládaný předprodej bude cca před Vánoci 2020.

Odpovědi na vaše námitky naleznete níže. 
Výhodná nabídka
Základní kurz "Jak na i/y"
1800
347 Kč
1 rok
video "Jak na i/y"
1x lekce gramatika vyjmenovaných slov
1x lekce gramatika podstatných jmen
1x lekce gramatika přídavných jmen
1x lekce gramatika sloves
1x souhrná lekce
bonusy, které klient postupně získává
19,30 Kč / 1 vyučovací hodina
Každá lekce obsahuje: cvičení na vytisknutí a doplnění, klíč ke cvičení, audiodiktát, videonávod, kde je vše odborně a jasně vysvětleno.

Reference

Paní učitelku má můj syn teprve půl roku, ale pokrok dělá velký. V páté třídě jsme měli z češtiny 4, nyní dostal v pololetí trojku. Trpí rovněž těžkou dysfázií a postupně mého syna paní učitelka přesvědčuje, aby se nebál pořádně mluvit i před třídou, a tak vlastně syna postupně připravuje na to, že již bude v rámci svých možnosti mluvit pořádně a nehrozí mu později výsměch okolí.

maminka žáka 6. ročníkukasistentka na zvláštní škole

Kurzy jsem si objednala v pololetí a jsem velmi spokojená. Rozdíl mezi těmito kurzy a běžně dostupnými materiály na internetu, které jsou sice zadarmo, tak je hlavně v tom, že celý kurz dělá vše za mě. Nemusím po synovi nic kontrolovat, syn si pustí videa a vše si dělá sám. Já se pak mohu více věnovat domácnosti či dalšímu dítěti. TYTO KURZY ŠETŘÍ ČAS RODIČŮM.

maminka žáka 4. třídybankovní úřednice

Dnes objednáno a hned jsme vyzkoušely. Začala dcera diktát a skoro vše špatně. Na konci úkolu, když ho dělala po vysvětlení znova, měla už jen 2 chyby. Takže zatím dobrá metoda.

paní Mošťková
Od 16. 9. 2019 si tento kurz již zakoupilo 0 lidí

Jak je kurz koncipován? 

Malá ochutnávka

Ukázka jednoho ze schémat - obrázek je záměrně rozostřen

Malá ochutnávka

 1.  video - ukázka, jak vysvětluju látku
 2.  ukázka jednoho ze schémat, které děti dovede přesně tam, kam je potřeba
 3. video - ukázka, jak vypadají kurzy "uvnitř"

Každý kurz je rozdělen na lekce, která obsahuje

 • doporučené úkoly, které se dají odškrtávat
 • cvičení ke stažení a vytisknutí
 • klíč ke cvičení - hlavní gramatický jev je zvýrazněn červeně, ostatní gramatické jevy zeleně
 • video s diktátem
 • video s rozborem diktátu - názorně krůček po krůčku, dítě přesně vidí, jak má správně zdůvodňovat gramatický jev

Diktáty

 • diktáty jsou namluveny tak, jak skutečně diktuji dětem ve škole
 • po diktátu následuje rozbor, kde ukazuji "cestu", jak správně dojít k výsledku (viz video "Malá ochutnávka")

Výklad látky

(gramatika podstatných jmen, přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova)

 • látka je opět formou videa - tak jak vedu hodiny přímo v práci (běžně používám dataprojektor a jiné interaktivní pomůcky)
 • po výkladu je vždy několik cvičení na procvičení
  • doplňovačky na doplnění
  • následuje opět přesný výklad (podobný, který najdete na ukázkovém videu "Malá ochutnávka")
Výhodná nabídka
Základní kurz "Jak na i/y"
1800
347 Kč
1 rok
video "Jak na i/y"
1x lekce gramatika vyjmenovaných slov
1x lekce gramatika podstatných jmen
1x lekce gramatika přídavných jmen
1x lekce gramatika sloves
1x souhrná lekce
bonusy, které klient postupně získává
19,30 Kč / 1 vyučovací hodina
Každá lekce obsahuje: cvičení na vytisknutí a doplnění, klíč ke cvičení, audiodiktát, videonávod, kde je vše odborně a jasně vysvětleno.

Pro koho je kurz určen

Děti

3. - 9. ročník

Rodiče

Pro rodiče, kteří potřebuji inspiraci a odborné rady

Ostatní

Ostatní, které téma zajímá

Proč tento kurz a ne jiný? 

Tento kurz je naprosto netradiční a originální ve srovnání s volně přístupnými materiály na internetu. 

Záměrně píši s volně přístupnými materiály, protože kurz tohoto formátu a způsobu zpracování je opravdu na českém trhu jen jeden a to tento. 

Na internetu i v knihkupectví najdete nepřeberné množství různých cvičebnic na doplňování s klíčem, různá doplňovací cvičení, která se samy opraví, ale vždy jim něco chybí a to řádný rozbor, proč gramatický jev psát takto a ne jinak. 

Na podrobnější srovnání se můžete podívat v uvedené tabulce. 

Porovnejte

Běžná onlinová cvičení na doplnění
 • jsou sice zadarmo, ale dítě nemá žádnou zpětnou nápovědu
 • děti tato cvičení svádí k automatickému doplňování - nezamyslí se nad tím, proč se to tak píše, protože v látce se např. vůbec neorientují
 • rodiče, přestože vidí, že látka dítěti nejde, tak si často neví rady s vysvětlením - sami rodiče často dělají chyby ve vysvětlování
 • na volném trhu téměř neexistují audiodiktáty - pokud ano, chybí k tomu řádný výklad - pokud tedy dítě udělá chybu, tak už tam chybí opět vysvětlení, proč se to má psát takto a ne jinak
Můj kurz
 • sice není zadarmo, ale jeho hodnota je několikanásobně vyšší za roční kurzovné, než kdybyste si platili osobní doučování (cena za doučování od 200,-/hodina týdně, za rok je to cca 5000,- až 8000,-)
 • má výuka rozvíjí dětem logické a systematické učení - ano, sama jsem se gramatiku učila ne mechanickým "šprtáním", ale odvozováním a logikou, jsem vysoce systematický člověk, který má potřebu dětem na řadu věcí dělat schémata, přehledy apod.
 • rodiče nemusí diktovat, pokud nechtějí; nemusí se trápit tím, jak dítěti látku vysvětlit (bude součástí kurzu); rodiče se dozví, jaké chyby dělají ve škole děti a jaké dělají oni
 • můj kurz je originál a průkopník v tomto vzdělávání
Výhodná nabídka
Základní kurz "Jak na i/y"
1800
347 Kč
1 rok
video "Jak na i/y"
1x lekce gramatika vyjmenovaných slov
1x lekce gramatika podstatných jmen
1x lekce gramatika přídavných jmen
1x lekce gramatika sloves
1x souhrná lekce
bonusy, které klient postupně získává
19,30 Kč / 1 vyučovací hodina
Každá lekce obsahuje: cvičení na vytisknutí a doplnění, klíč ke cvičení, audiodiktát, videonávod, kde je vše odborně a jasně vysvětleno.

Bonusy

Co všechno můžete po vstupu do kurzu ještě získat? 
 • získáváte v informačních mailech odkazy na další videa (Jaké chyby dělají děti při diktátech, Jak správně procvičovat..., Jak to mají s učením gramatiky děti s poruchou učení apod. a další videa, která postupně vznikají)
 • součástí zasílaných mailů pak získáváte i některé pracovní listy zdarma, jen tak ke stažení
 • vznikne-li něco nového, jste o tom ihned informování
 • je-li do kurzu vložen nový obsah, jste o tom ihned informováni
 • jako člen kurzu získáváte další výhody a slevy na další produkty - slevy pro členy kurzu jsou výraznější (40%), než slevy (20%) a ceny pro veřejnost - takže opět ušetříte. 
 •  a další výhody, které postupně vznikají

Často kladené otázky

aneb vaše námitky

Děti jsou i tak dost přetěžované ....

Zde nemohu nic jiného napsat jen to, že je potřeba pak přijít na systém, který vše usnadní. Já alespoň vymyslela a vytvořila systém pro pravopis, který usnadní výuku vašim dětem a vám přinese více volnosti. Jak jsem psala výše, dětem v současné době chybí systém, který by jim vše usnadnil, do výuky pravopisu vnesl větší řád, pomocí kterého by se mohly odpíchnout a rychle se zorientovat. Ten systém jsem vytvořila právě na základě svých letitých zkušeností a vyzkoušela na velkém počtu dětí a zjistila jsem, že můj způsob výuky dětem více vyhovuje - rozvíjí jim logické a systematické uvažování a především jim dost rozšiřuje obzory, protože stejný způsob uvažování mohou využít kdekoliv.

Kde vzít na vše čas?

Tak tohle řešíme opravdu všichni. Doba je dost uspěchaná, a protože jsem si toho velmi dobře vědoma, že toho času je méně a méně, tak postupně vznikly mé kurzy. Mé kurzy VÁM OPRAVDU ŠETŘÍ ČAS. Jak jsem to udělala? Dítě si cvičení vytiskne, vyplní. Diktát je již namluvený, tak nemusíte nic diktovat. Rozbor cvičení a diktátu - proč se ten gramatický jev píše tak a ne tak - je rovněž natočen formou názorného videa. Takže? Opět nemusíte nic kontrolovat. Ale to neznamená, že byste nad svým dítětem neměli mít tzv. "štábní dohled" - nebyli jsme jiní a uměli jsme se skvěle z řady povinností také vyvlíknout a předstírat např. učení. 😀

Jak to všechno zvládnout, chodíme do práce?

Mé kurzy nezaberou víc času, než na který jste zvyklí. Opak je pravdou, vy zaměstnáte dítě, které pracuje, jen na něj dohlížíte a můžete mezitím dělat jinou práci, či se věnovat dalšímu dítěti. MÉ KRUZY VÁM ŠETŘÍ ČAS, protože vše je nachystané tak, abyste pustili jen videa a to je vše.

Jak vše zefektivnit?

Zde se obávám, že pokud byste vše chtěli zefektivnit, tak vám to zabere dost času navíc. Mé kurzy ale na 100% zefektivní přípravu vašeho dítěte na češtinu. Jako odborník, který už roky učí na 2. stupni ZŠ, jsem velmi pečlivě kurzy připravovala. Tvořila jsem je hlavně z důvodu, že na trhu skutečně chybí cvičení, diktáty apod., které by byly názorné, což mé kurzy jsou, protože vše je na videu, dítě přímo vidí, jak se má daný jev zdůvodňovat - postupně se tak přepisují jeho chybné návyky, které právě zapříčiňují, že dítě se v pravopisných jevech ztrácí a je pro něho pravopis naprosté bludiště.

Jak neudělat chybu?

S mými kurzy právě tu chybu udělat nemůžete, protože je vytvořil odborník s letitou praxí a vlastní metodou, kterou má ověřenou na velkém počtu dětí.

Jak z toho vyjít ven a mít také čas na něco jiného?

Ano, to naprosto chápu, člověk se dostává do tzv. "myšího kolečka" a pak má pocit, že chodí jen do práce, domů, o vše se musí postarat a často mu nikdo ani nepomůže. Mé kurzy ALE ŠETŘÍ ČAS, VYTVÁŘÍ PRO VÁS PROSTOR, který můžete využít jakkoliv - např. že v klidu uvaříte večeři, napustíte si vanu. 😀

O mně - nejčastější dotazy na mou hlavu

 • Ano, jsem učitelka. 
 • Ano, jsem učitelka na 2. stupni základní školy. 
 • Ano, učím češtinu. 
 • Ano, učení mě baví, i když z dětí a rodičů někdy pěkně kvetu. 
 • Ano, jsem naprosto nadšená, že se i do školy dostaly moderní výukové metody (notebooky, interaktivní tabule, apod.)
 • Ano, práce s počítačem mě více než dost baví - nejvíce si užívám prezentací a excelu. 
 • Ano, skutečně excelu, přestože byste si mohli říci, že jako češtináři mi nebude vyhovovat.
 • Ano, excel mi vyhovuje pro svoji logičnost a systematičnost, která mi je vlastní a ve které vynikám.
 • Ano, přesně tuto logičnost a systematičnost používám ve výuce - učím děti logicky myslet, systematicky pracovat a především důsledně pracovat. Vše se pak odráží v tom, že děti se neučí mechanicky, ale logicky a systematicky, tudíž nepotřebují se šprtat mechanické zbytečnosti.
 • Ano, dokáži naučit kdekoho, téměř cokoliv, ale i k tomu potřebuji jeho aktivní přístup a především chuť s tím něco udělat. Pokud vidím nezájem, dávám ruce pryč. Cituji svého žáka. "Od vás by to pochopil i blbec, pokud by chtěl."
 • Ano, učím už poměrně dlouhou dobu a rozhodně nejsem začátečník. Mí první žáci už nyní nějaký čas po vysoké škole pracují a mají své děti. (v roce 2018)

Máte ještě nějaký dotaz? Napište mi, na konci této stránky jsou kontaktní formuláře.  

Zatím se vám kurz nehodí, ale přesto chcete být informování o novinkách či se jen tak na něco zeptat? 

 

Vyplňte níže uvedený formulář a můžete se začít těšit na novinky z oblasti online kurzů "Jak na diktáty" a "Čeština rychle a snadno".

Prosím o zasílání novinek z kurzů "Jak na diktáty" a "Čeština snadno a rychle"

 • Vaše osobní údaje, které vyplníte do tohoto formuláře, jsou u mě v bezpečí a já (Mgr. Jana K. Kuklíková) je budu na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vychází z české a evropské legislativ Ochrana osobních údajů

Formulář byl odeslán, děkujeme.

Vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a už se můžete těšit na mou odpověď. Budu se snažit odpovědět, co nejdříve. 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů